МИНУ РЕСТОРАН:

Рестораны бүхий л шатны үйл явц болох хүнсний бараа бүтээгдэхүүн татан авалтаас хэрэглэгчид үйлчилж дуусаад хаалгаар гарах хүртэлх ажиллагааг хянах боломжийг олгох болно.

Төрөл бүрийн төвшинтэй:

 • Нярав
 • Нягтлан
 • Тогооч
 • Зөөгч
 • Кассчин
 • Менежер
МИНУ ДЭЛГҮҮР

Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтаа хянах боломж бүхий кассын систем.

Боломжууд:

 • Барааны бүртгэл
 • Нөөц оруулах
 • Касс
 • Тайлан
МИНУ САЛОН

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага болон үйлчлүүлэгч нарыг хооронд нь холбосон нягт захиалга болон борлуулалт бүртгүүлэх боломж бүхий систем юм.

Боломжууд

 • Бүтээгдэхүүн бүртгэл
 • Салоны ажилчдыг тус бүрээр бүртгэх
 • Цаг захиалга
 • Касс
 • Тайлан
МИНУ ЭМНЭЛЭГ

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага болон үйлчлүүлэгч нарыг хооронд нь холбосон нягт захиалга болон борлуулалт бүртгүүлэх боломж бүхий систем юм.

Боломжууд

 • Бүтээгдэхүүн бүртгэл
 • Салоны ажилчдыг тус бүрээр бүртгэх
 • Цаг захиалга
 • Касс
 • Тайлан
НЭМЭЛТЭЭР

Mөн та дор дурдсан онцлох бүтээгдэхүүнийг нэмэлтээр авах боломжтой. Үүнд:

 • Бэлэн бус төлбөр тооцоог хүлээн авах боломж бүхий төлбөрийн карт уншигч ПОС терминал болон түүний дагалдах хэрэгслүүд
 • Кассын баримт хэвлэгч төхөөрөмж (жич: нөат-ийн системтэй холбогдсон)
санал хүсэлт илгээх