Лоялти систем

Та өөрийн бизнесийн онцлогт тохируулан бие даасан лоялти хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эсвэл хэн нэгэнтэй хамтарсан групп лоялти хөтөлбөр хэрэглжүүлэх боломжтой уян хатан систем юм.

Хэлбэрүүд:

  • Купон
  • И-купон
  • Ваучер
  • Шууд хөнгөлөлт
  • Оноо цуглуулах
  • Мөнгө буцаан олголт
  • …гэх мэт

Мөн та үйлчлүүлэгчдийнхээ худалдан авалтын зан төлөвт зориулсан урамшуулалт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжтой.
Үүнд:

  • Худалдан авалтын дүн
  • Онцгой баяр тэмдэглэлт өдрүүд болон өдрийн тогтсон цагуудын борлуулалт дэмжих
  • …гэх мэт
санал хүсэлт илгээх