PAX D180 – Жижиг ПОС
Бүх банкны карт уншина
Ажиллах зарчим Ухаалаг утастай Bluetooth-ээр холбож ажиллана.
Дагалдах хэрэгсэл Цэнэглэгч
Үнэ 150,000₮ (худалдан авсан байгууллага, иргэн хувь хүний өмч болно)
Төлбөрийн нөхцөл
 1. 100% бүрэн төлөлт.
 2. Хэсэгчилсэн төлөлт:
  • Урьдчилгаа багадаа 30%.
  • Үлдэгдэлийг ямар нэгэн шимтгэл, хүүгүйгээр 6 сар хүртэл хувааж төлөх боломжтой.
Баталгаа 2 жил
Баримт Цаас хэвлэхгүй, гүйлгээний мэдээллээ дэлгэцэн дээр шууд харах боломжтой.
Цэнэг Хэрэглээнээс хамаарч 5-8 цаг цэнэгээ барина.
Давуу тал Тасралтгүй 6 сар ашигласнаар таны гүйлгээний үнийн дүнд үндэслэн ХасБанкнаас шуурхай зээл авах боломжтой.
Нэмэлт үйлчилгээ
 • Санхүүгийн үйлчилгээ авах боломж бүхий аппликэйшн дагалдана.
 • Засвар үйлчилгээ.
Dspread G-POS – Жижиг ПОС
Бүх банкны карт уншина
Ажиллах зарчим Дангаар ажиллана.
Дагалдах хэрэгсэл
 • Цэнэглэгч
 • Дата сим карт
Үнэ 180,000₮ (худалдан авсан байгууллага, иргэн хувь хүний өмч болно)
Төлбөрийн нөхцөл
 1. 100% бүрэн төлөлт.
 2. Хэсэгчилсэн төлөлт:
  • Урьдчилгаа багадаа 30%.
  • Үлдэгдэлийг ямар нэгэн шимтгэл, хүүгүйгээр 6 сар хүртэл хувааж төлөх боломжтой.
Баталгаа 2 жил
Баримт Цаас хэвлэхгүй, гүйлгээний мэдээллээ дэлгэцэн дээр шууд харах боломжтой.
Цэнэг Хэрэглээнээс хамаарч 5-8 цаг цэнэгээ барина.
Давуу тал Тасралтгүй 6 сар ашигласнаар таны гүйлгээний үнийн дүнд үндэслэн ХасБанкнаас шуурхай зээл авах боломжтой.
Нэмэлт үйлчилгээ Засвар үйлчилгээ.
санал хүсэлт илгээх