МИНУ ДАРХАН ЗЭЭЛИЙН ТӨВ НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ

Ханш нээх бэлгэт сайн өдөртэй зэрэгцэн ЭНГИЙНИЙГ БҮГДЭД хүргэх зорилготой Мину Посын шинэ салбар болох “ДАРХАН ЗЭЭЛИЙН ТӨВ” Дархан-Уул аймгийн Дархан хотод шинээр нээгдлээ. “Харилцагчдадаа ухаалаг, найдвартай чанартай пос төхөөрөмжийг хүргэхийн зэрэгцээ, хамгийн уян хатан нөхцөлтэй бүх төрлийн зээлийг авах боломжийг олгох” зорилгын хүрээнд Дархан хотын харилцагч нартаа таатай боломжуудыг ойртуулж нээж буй энэхүү зээлийн төв нь он гарсаар нээлтээ хийж буй Мину Посын орон нутгийн 2 дах салбар юм. 

Мину зээлийн төвийн хамт олон их хотын бизнес эрхлэгчдэд нээлттэй байдаг уян хатан зээлийн нөхцөлийг хөдөө орон нутгийн харилцагч нартаа цаг алдалгүй хүргэхээр зорьж буй бөгөөд одоогийн байдлаар Орхон аймаг - Эрдэнэт хот, Дархан-Уул аймаг - Дархан хотод зээлийн төвөө нээн үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг тасралтгүй тэлэн харилцагч нартаа ойртон ажилласаар байна.